Месечен архив: февруари 2008

Катинар, мрежови кабели

Технологичните компании се надценяват в ИТ сигурността

46% от изследваните организации нямат формална стратегия за информационна сигурност, твърди докладът „The 2007 Technology, Media and Telecommunications (TMT) Servey“, данни от който са изнесени в informationweek.com.