Месечен архив: юни 2009

Интернет свързаност

Ограниченията при ползване на Интернет на работното място водят до значителни ползи за бизнеса

Въпреки че през последните години използването на Интернет и навлизането на широколентовите услуги нарасна в пъти, повечето организации и фирми не гледат на достъпа до световната мрежа като на нещо, което трябва да се управлява и контролира целенасочено, подобно на другите им ресурси.